DNIA 22 LISTOPADA 2018 UMOWY TERMINOWE PRZEKSZTAŁCĄ SIĘ W UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Dnia 22 listopada 2018 roku mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Tego dnia nierozwiązane wcześniej umowy terminowe mogą się przekształcić w umowy zawarte na czas nieokreślony.

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku, która ogranicza dopuszczalność przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące oraz limituje ich maksymalną ilość do trzech. Zmieniła się również m.in. długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony – jest obecnie taka sama dla umów terminowych i bezterminowych, a zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Przekształcenie umów, które nadchodzi, to właśnie efekt tej zmiany.

Po przekroczeniu limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę lub limitu 3 takich umów pracownik jest traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Właśnie teraz – 22 listopada br. upłynie 33-miesięczny limit dla umów, które trwały w dniu wejścia w życie nowelizacji. Przekształcenie umowy nastąpi automatycznie – z mocy prawa.

Powyższej regulacji nie stosuje się jednak do umów o pracę na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie ( 251§ 4 Kodeksu pracy)

Należy pamiętać, że wskazane limity dotyczą jedynie tego samego pracodawcy i tego samego pracownika. Nie odnoszą się zatem np. do różnych jednostek organizacyjnych będących osobnymi pracodawcami czy też pracodawców będących spółkami powiązanymi. Tożsamość pracodawcy będzie jednak zachowana w razie jego zmiany wskutek przejścia (części) zakładu pracy na nowy podmiot w oparciu o art. 231 § 1 kodeksu pracy.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu