ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE. ZMIANY OD 1 GRUDNIA 2018 ROKU!

Od 1 grudnia 2018 roku e-zwolnienie, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie, będzie już obligatoryjną formą potwierdzenia niezdolności pacjenta do wykonywania pracy w danym czasie. Wgląd do zwolnień lekarskich będzie możliwy jedynie po założeniu konta na platformie ZUS.

 

Wprowadzenie e-zwolnień (e-ZLA) to znaczne ułatwienie. Lekarz po stwierdzeniu słuszności
i zasadności wystawienia zwolnienia wprowadzi odpowiednie dane do systemu teleinformatycznego, informując zarazem ZUS. Zniknie tym samym obowiązek przesyłania dokumentów do organu. ZUS następnie udostępni e-zwolnienie płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na platformie ZUS nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu. Informacja ta będzie przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na platformie ZUS.

 

Aby jednak pracodawca mógł otrzymywać zwolnienia lekarskie pracowników, konieczne jest założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Obowiązek utworzenia profilu ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

 

Jeśli pracodawca pacjenta nie posiada profilu na platformie ZUS nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie zwolnień lekarskich. W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia, który pracownik dostarczy swojemu pracodawcy.

 

Nowych pracowników, pracodawca nieposiadający profilu na platformie ZUS, będzie musiał poinformować w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

 

Jeśli pracodawca, który mimo braku obowiązku posiadania profilu na platformie ZUS, założy taki profil, powinien w terminie 7 dni od dnia jego utworzenia poinformować pracownika (w formie pisemnej) o ustaniu ciążącego na nim obowiązku dostarczania mu wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

 

Dodatkową nowością jest również możliwość otrzymania wiadomości SMS przez użytkowników, którzy posiadają profil na platformie ZUS z informacją o wystawionym zwolnieniu. SMS będzie zawierał informację o zakresie obowiązywania zwolnienia.

 

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu