MY HOME IS MY CASTLE CZYLI SZERSZE GRANICE OBRONY KONIECZNEJ OD 19 STYCZNIA 2018 ROKU

W piątek, 19 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja uzupełniająca art. 25 kodeksu karnego dotyczący obrony koniecznej. Do art. 25 k.k. został dodany §2a zgodnie z którym, karom nie będzie podlegał ten, kto przekroczyłby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Przepis nie znajdzie zastosowania jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Będące inicjatorem zmiany, Ministerstwo Sprawiedliwości zaznaczyło, że: „chodzi o to, aby w przypadkach napaści na dom, mieszkanie, czy posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do zweryfikowania kryteriów”, czyli „strachu lub wzburzenia”. „Dopiero w razie stwierdzenia, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący, konieczna będzie ocena, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia. Jeśli tak, zastosowanie znajdzie dotychczasowa klauzula niekaralności”

Sejm uchwalił nowelizację 8 grudnia 2017 r.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu