NIEJASNE PRZEPISY PODATKOWE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ INTERPRETOWANE NA NIEKORZYŚĆ PODATNIKA.

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny uznał za konieczne przypomnienie fundamentalnej dla wykładni przepisów prawa daninowego (w tym prawa podatkowego) zasady in dubio pro tributario, będącej oczywistą konsekwencją, wyrażonej w art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji, zasady nullum tributum sine lege. Przestrzeganie omawianej zasady przez organy podatkowe oraz kontrolujące ich działalność sądy administracyjne stanowi warunek konieczny zapewnienia podatnikom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prawnego, co niewątpliwie sprzyjać ma budowaniu zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa w tym obszarze.

W opinii TK argumentacja funkcjonalna (w tym celowościowa) nie może – w świetle art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – służyć zwiększeniu powinności obarczających podatników.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu