NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW

W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Nie dotyczy to przepisu regulującego możliwość wydania zakazu wycinki, jeśli drzewo będzie miało znamiona pomnika przyrody (to postanowienie wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia).

W ramach przypomnienia wyjaśniamy, że od początku roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć każde drzewo na swojej nieruchomości, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

Wspomniana nowelizacja wprowadza m.in. zmiany polegające na tym, iż nie trzeba będzie zgłaszać wycinki drzew do gminy, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew. W przypadku drzew z większym obwodem, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, urzędnik będzie obowiązany w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie gmina będzie miała 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli gmina nie zgłosi zastrzeżeń, dojdzie do tzw. milczącej zgody, co będzie uprawniało do wycinki.

W myśl nowych przepisów zgoda za wycinkę drzew może nie zostać wyrażona m.in. w zakresie drzew rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Kolejną istotną zmianą jest ustalenie, że jeśli przed upływem pięciu lat od dnia dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa ta ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty za wycinkę przedmiotowych drzew.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek będą stanowić niektóre gatunki topoli.

Minister środowiska będzie miał miesiąc od czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej na przygotowanie rozporządzenia dot. opłat za wycięcie drzew. Do czasu ich ustalenia będą obowiązywać opłaty maksymalne, czyli 500 zł za centymetr drzewa.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu