NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Z dniem 1 września 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147), wprowadzająca możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy. Aktualnie osoby te zgłaszają wnioski, jednak przepisy nie dają w takiej sytuacji możliwości przedłużenia umowy. W znowelizowanych ustawą z dnia 20 lipca 2017r., o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017. poz. 1509) przepisach przewidziano zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę dla tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej. W nowelizacji jednoznacznie rozstrzygnięto również, że w sytuacji zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego, prawo to wygasa.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu