OBOWIĄZEK MELDUNKOWY UTRZYMANY

W dniu 11 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2286) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Nowelizacja uchyla przepisy zgodnie z którymi zniesienie obowiązku meldunkowego miało nastąpić od dnia 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnieniem dla utrzymania obowiązku meldunkowego jest zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań przez administrację publiczną. Nowe przepisy przewidują także m. in. nadawanie numer PESEL wszystkim cudzoziemcom, którzy zameldowani są na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. Zwolnieni z obowiązku meldunkowego będą cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nie dłużej niż 30 dni.

Ustawa przewiduje ponadto ułatwienia w wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły dokonywać wszelkich czynności w tym zakresie w formie elektronicznej. Możliwe stanie się także użycie jednego formularza do jednoczesnego zameldowania się na pobyt stały i wymeldowania się z pobytu czasowego lub wymeldowania się z pobytu stałego i zameldowania się na pobyt czasowy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu