OBOWIĄZEK PODANIA PESEL W CEIDG

UWAGA:  przypominamy że dnia 19 maja 2018 r. mija ostateczny termin, w którym przedsiębiorcy (osoby fizyczne wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) powinni uzupełnić swój wpis w tej ewidencji o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w tej ewidencji zostanie wykreślony z urzędu.

Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów które rejestrowały się przed dniem 1 stycznia 2012 r. w gminach i ich wpis został przeniesiony do Centralnej Ewidencji z ewidencji gminnej.

Obowiązek ten wynika z trreści art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu