PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GOTOWY!

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt nowej ustawy wiąże się z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do

25 maja 2018 r. a RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia i zawiera zmiany w 40 ustawach.

Konsultacje społeczne projektu trwały prawie miesiąc, a w ich toku opinie do ustawy zgłosiło łącznie ponad 110 organizacji, przedstawiając ponad 700 stron uwag.

Projekt ustawy ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz reguluje warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Ponadto w projekcie ustawy resort skorzystał także z uprawnień przysługujących państwom członkowskim przy dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzenia i obniżył z 16 do 13 lat wiek dziecka, do którego konieczne będzie uzyskanie zgody rodzica na przetwarzanie jego danych w Internecie.

Projekt zawiera również propozycję zmian ponad 40 ustaw sektorowych. Zmiany co do zasady pełnią rolę techniczno-legislacyjną. Planowane wejście w życie nowych przepisów to kwiecień 2018 r.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu