SIUDA, FILIPOWSKI I PARTNERZY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI PT. „PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” – GDAŃSK 12 GRUDNIA 2017R.

Siuda, Filipowski i Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem” – Gdańsk 12 grudnia 2017r.

Szczegółowe dane dostępne pod linkiem:

http://www.konferencje.transport-manager.pl/images/mailing/gdansk2017/index_gdansk_sfip.html

PROGRAM KONFERENCJI:

________________________________________

Bądź przewidujący, zanim odejdziesz. Nowe, bezpieczniejsze zasady sukcesji w firmach od 2018 r.

W lipcu 2017 r. opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jest to nowe rozwiązanie stanowiące, w założeniu ustawodawcy, odpowiedź na problemy, jakie powstają w sytuacji śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). A problem jest realny i dotyczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Szacuje się bowiem, iż nawet 80 proc. przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe.

– Tomasz Filipowski, Kancelaria Prawna Siuda, Filipowski

PANEL DYSKUSYJNY ? Jak radzić sobie na transportowym rynku pracy, należącym do kierowców?

Niedobory kierowców są największą bolączką właścicieli firm transportowych i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach w tej kwestii miało coś się zmienić. Na podstawie konkretnych przykładów z firm transportowych, uczestnicy panelu przedyskutują przetestowane w praktyce sposoby radzenia sobie firm transportowych z problemem braku kierowców. Uczestnicy panelu:

– Paweł Stachowski, Easy Logistics

– Tomasz Rejek, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

– Grzegorz Woelke, VIVE Transport

– Karol Kundzicz, Crusar

– Anna Nagel, Grow Up

Zmiany prawne i podatkowe, dotyczące transportu samochodowego, czekające przewoźników w 2018 r.

Zreformowane zasady zatrudniania cudzoziemców. Przewóz odpadów po nowemu. Nowe płace minimalne i formalności z nimi związane. Rozporządzenie RODO ? o ochronie danych osobowych. Zmiany w podatku VAT i split payment. Nowe zasady płacenia za przejazd drogani w Niemczech. Pracownicze Programy Kapitałowe ? kolejny ukryty podatek ma zostać nałożony również na przedsiębiorców transportowych.

– Paweł Judek, Kancelaria Działyński&Judek

Nie daj się nabić w fundusze. Zewnętrzne źródła finansowania firmy transportowej. Fundusze krajowe i unijne.

Firmy transportowe i logistyczne nie mogą ubiegać się o pieniądze z funduszy krajowych i unijnych na środki transportu. Mogą natomiast uzyskać wsparcie na działalność inwestycyjną, badawczo-rozwojową, rozwój usług, realizację programów szkoleniowych, rozwój powiązań kooperacyjnych czy współpracę międzynarodową. Nie daj się zwieźć pseudodoradcom finansowym, którzy twierdzą inaczej. Dowiedz się co w firmie transportowej możesz sfinansować z zewnętrznych źródeł.

– Agata Wieruszewska, April24

CASE STUDY: firma Wega A ? System podnoszenia kwalifikacji pracowników finansowany z funduszy zewnętrznych.

Jednym z najistotniejszych źródeł, z których przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki finansowe jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) będący wydzieloną częścią Funduszu Pracy, utworzonego w celu przeciwdziałania utracie zatrudnienia (przez osoby pracujące) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pracodawca w ramach pozyskanych środków z KFS może otrzymać 80 proc. zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast 20 proc., pokrywa z własnych zasobów finansowych.

– Ewa Szabelska, Wega A

W Niemczech nie tylko przewoźnik, ale również spedytor ponosi odpowiedzialność za towar w transporcie.

Nie wszyscy właściciele firm zajmjących się międzynarodowym drogowym transportem towarowym zdają sobie sprawę, że w Niemczech za szkody transportowe spedycja odpowiada tak samo, jak przewoźnik. Tymczasem przy zleceniach transportowych, na podstawie konwencji CMR, w polskim orzecznictwie spedycja odpowiada tylko za wybór przewoźnika. Oznacza to, że w niemieckim orzecznictwo jest to inaczej. Jakie, w związku z tym, zagrożenia istnieją dla polskich firm transportowych, przed niemieckimi sądami?

– Martin Pfnür, Kancelaria Adwokacka Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

Kierowca na samozatrudnieniu ? udogodnienie, czy zagrożenie dla firmy transportowej?

Przepisy o minimalnych stawkach godzinowych, ryczałtach za noclegi i delegowaniu, które obowiązują przewoźników, doprowadziły do zmiany sposobu zatrudniania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych z etatów na samozatrudnienie. O ile skala tego zjawiska jest niewielka u przewoźników ciężkich, o tyle u przewożących pojazdami o dmc do 3,5 t jest to zjawisko powszechne. Pozwala to przewoźnikom na ucieczkę przed wieloma przepisami, ale powoduje powstanie po stronie kierowców odpowiedzialności, która wynika z faktu wykonywania przewozów drogowych na ich zlecenie. Jakie skutki dla kierowców i przewoźników ma taka forma zatrudnienia? Z jakim ryzykiem dla obu stron się wiąże?

– Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska

Zaświadczenia A1 dla kierowców ze wschodu. ZUS w jednych regionach wydaje, a w innych

nie wydaje ? gdzie i dlaczego – oto jest pytania.

Przewoźnik zatrudniający pracowników spoza UE, może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1, by dzięki temu można było wydać kierowcy wyjeżdżającemu do innych krajów UE legitymację EKUZ, uprawniającą go do korzystania z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wspólnoty. Warunkiem wydania zaświadczenia A1 jest jednak wykazanie legalnego miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Od wiosny jest to coraz trudniejsze, szczególnie w niektórych regionach Polski. ZUS, bowiem mimo otrzymania oświadczenia pracownika o miejscu zamieszkania na terenie Polski, żąda: dowodu zameldowania, umowy najmu lokalu, oświadczenia o zamiarze pozostawania w Polsce oraz o sytuacji życiowej, rodzinnej pracowników. Jak sobie z tym radzić?

– Agnieszka Frasik, „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna

Rewolucyjne zmiany w zasadach mocowania i zabezpieczania ładunków, które dotkną zarówno firmy transportowe, spedycyjne, jak i nadawców.

Aktualna treść ustawy o ruchu drogowym stanowi jedynie, że ładunek powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. W praktyce przysparza to wielu problemów w ocenie, czy ładunek został prawidłowo załadowany lub zamocowany. Projektowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany ustawy o ruchu drogowym oraz rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów spowodują znaczący wzrost odpowiedzialności nadawcy za prawidłowe mocowanie i zabezpieczenie ładunku na naczepie, z kolei przewoźnik będzie musiał dbać o nienaganny stan elementów służących do mocowania.

– Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica

Fałszywy kompromis. Co tak naprawdę ustaliła Rada UE w kwestii delegowania w transporcie drogowym?

Ogłoszone pod koniec października stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych było ostatnią szansą na ochronę jednolitego rynku transportu drogowego w Europie. Tymczasem wypracowane, rzekomo kompromisowe, rozwiązania dla większości polskich przewoźników oznaczają wykluczenie z zachodniego rynku. Według ekspertów, przewozy drogowe, ze względu na ich specyfikę, nie powinny być objęte przepisami o delegowaniu pracowników. Podobne stanowisko, na czele z Polską, miało 14 krajów UE. Jednak koalicja Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Holandii i Belgii ostatecznie przeforsowała w Radzie stosowanie niemal w całości zrewidowanej dyrektywy wobec kierowców.

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska

Weryfikacja kontrahenta w Europie skutecznym sposobem na zmniejszenie kłopotów ze spływem należności.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu