Nieruchomości i procesy inwestycyjne

  1. Badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza akt ksiąg wieczystych.
  2. Reprezentacja w postępowaniach dotyczących podziału i zniesienia współwłasności nieruchomości.
  3. Reprezentacja w postępowaniach związanych z zasiedzeniem nieruchomości, odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub wywłaszczeniem, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w sprawach o eksmisję i odszkodowanie za niewskazanie lokalu socjalnego.
  4. Przygotowywanie i negocjowanie umów najmu powierzchni komercyjnych zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy.
  5. Kompleksowa pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie sporządzania umów przedwstępnych sprzedaży i umów przyrzeczonych.
  6. Doradztwo i pomoc w zakresie problematyki związanej z ujawnianiem oraz wykreślaniem praw w księdze wieczystej (np. hipoteki, służebności).
  7. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości, w tym negocjowanie warunków umów inwestycyjnych, opracowywanie klauzul zabezpieczających interesy Klienta.
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu