Obsługa podmiotów gospodarczych

  1. Bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym dostosowania formy działania do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.
  2. Sporządzanie projektów umów, wzorów umów ramowych i ogólnych wzorców umownych najczęściej wykorzystywanych w praktyce.
  3. Projektowanie instrumentów zabezpieczających wykonanie umowy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów prawnych, m.in. gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawów i hipotek, poręczeń itp.
  4. Przygotowanie i negocjowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji.
  5. Udział lub pośrednictwo w negocjacjach.
  6. Doradztwo i pomoc prawna w procesie realizacji umowy.
  7. Udzielanie porad w podstawowych sprawach podatkowych.
  8. Podstawowa kontrola kontrahenta, sposobu jego działania (formy prawnej, składu zarządu, osób uprawnionych do reprezentacji itp.), sprawdzanie prawidłowości danych zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub ewidencją działalności gospodarczej.
  9. Realizacja innych zleceń związanych z zobowiązaniami umownymi.
  10. Kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, przygotowywanie kompletnej dokumentacji koniecznej do dochodzenia danej wierzytelności na drodze postępowania sądowego.
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu