Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. audyt dotyczący zakresu ochrony danych osobowych obejmujący w szczególności

audyt bezpieczeństwa fizycznego, audyt bezpieczeństwa nośników danych, audyt stosowanych procedur, audyt prawnych aspektów przetwarzania;

 1. audyty kontrolne i okresowe;
 2. sporządzenie raportu stanowiącego ocenę stanu prawnego oraz zasad przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie (zgodność z RODO);
 3. pomoc przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:
  • polityki bezpieczeństwa;
  • upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  • klauzul zgód i klauzul informacyjnych;
  • procedur wewnętrznych przetwarzania danych osobowych przedsiębiorstwa;
  • klauzul zachowania poufności;
  • wzorów umów zawieranych dotyczących powierzenia przetwarzania danych;
  • wsparcie w zakresie opracowania analizy ryzyka – procedury oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 4. szkolenia oraz wsparcie we wszystkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. usługa Inspektora Ochrony Danych (świadczona także w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi, po uzgodnieniu szczegółów).
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu