Prawo karne

  1. Udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego, w tym karnego gospodarczego.
  2. Sporządzanie opinii prawnych.
  3. Przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania przygotowawczego, postępowania pierwszoinstancyjnego i apelacyjnego.
  4. Reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych na wszystkich etapach postępowania karnego, w postępowaniu karnym wykonawczym, w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniach dyscyplinarnych, jak również przed Sądem Najwyższym.
  5. Reprezentacja pokrzywdzonych, w tym oskarżycieli prywatnych, posiłkowych, subsydiarnych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.
  6. Dochodzenie roszczeń cywilnych osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym o naprawienie szkody i zadośćuczynienie.
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu