Procesy sądowe, mediacje

  1. Prowadzenie negocjacji.
  2. Reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych i ugodowych.
  3. Reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji, przygotowanie i wniesienie pozwu lub wniosku, nadzór nad przebiegiem postępowania, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania, w tym odpowiedzi na pozew/wniosek, środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, skarg.
  4. Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
  5. Sporządzanie skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
  6. Reprezentacja w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu