Własność intelektualna i prawo autorskie

  1. Doradztwo i ocena ryzyk dotyczących planowanych akcji promocyjnych i kampanii reklamowych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  2. Opracowywanie i negocjowanie warunków umów o przeniesienie praw własności intelektualnej i umów licencyjnych
  3. Sporządzanie opinii prawnych
  4. Prowadzenie sporów z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz z zakresu nieuczciwej konkurencji
  5. Prowadzenie sporów, dochodzenie roszczeń i reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym osobistych praw autora i twórcy
  6. Analiza materiałów prasowych pod kątem ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, sporządzanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu