SUROWSZE KARY ZA WYŁUDZANIE VAT

Z dniem 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja prowadza do krajowego porządku prawnego wiele nowych instrumentów prawnokarnych mających na celu zwalczenia procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku VAT. Dodatkowo nowelizacja zaostrza kary, przewidując między innymi karę 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT.

Zmiany jakie przewiduje wskazana ustawa to między innymi wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw takich jak wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz podrabianie i przerabianie faktur celu użycia jako autentycznych. Za te przestępstwa grozi po zmianie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli fikcyjne lub podrobione faktury opiewają na kwotę co najmniej 5 milionów złotych albo jeśli sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, będzie podlegać karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli kwota, na jaką opiewać będą fałszywe faktury, wyniesie 10 milionów i więcej, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 5 do 15 lat lub w najcięższych przypadkach, karze 25 lat pozbawienia wolności. Obok kary pozbawienia wolności możliwe jest nałożenie na sprawcę kary grzywny.

Zastosowanie nowych przepisów jest możliwe jedynie do sprawy działającego umyślnie. Musi on mieć zatem świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę. Osoby, które przypadkowo popełnią błąd przy wystawieniu faktury nie będą podlegały odpowiedzialności, nawet jeśli będzie on wynikiem niedbalstwa czy lekkomyślności.

Regulacja wymierzona jest przede wszystkim w zorganizowane grupy przestępcze, powodujące w budżecie państwa wielomiliardowe straty. Zdaniem ustawodawcy dotychczasowe rozwiązania uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym niewystarczająco odstraszały sprawców wyłudzeń. Zgodnie z zamierzeniami wprowadzone zmiany mają uszczelnić system podatkowy i pozytywnie wpływać na rynek.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu