SZERSZY ZAKRES OCHRONY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) została opublikowana Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotychczasowych uregulowań jest wynikiem wdrożenia unijnej dyrektywy nr 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Nowelizacja wprowadza zmiany, które znacząco wpłyną na możliwość ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest to dobra informacja szczególnie dla przedsiębiorców, którzy swoją pozycję na rynku zawdzięczają innowacyjności.

 

Najważniejszą zmianą jest wyłączenie dotychczasowego terminu ograniczającego ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Według przepisów dotychczasowych, czynem nieuczciwej konkurencji było naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika lub osoby świadczącej pracę na podstawie innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania. Obecnie zlikwidowany został termin, w jakim tajemnica przedsiębiorstwa podlega ochronie przed naruszeniem przez byłych pracowników. Ponadto, w nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustanowiono czynem nieuczciwej konkurencji także samo pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa uległa jednak także pewnemu ograniczeniu w wyjątkowych przypadkach. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

 

Ustawa weszła w życie w dniu 4 września 2018 roku.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu