WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

11 września br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529). Głównym założeniem nowej ustawy jest ustanowienie Krajowego Zasobu Nieruchomościami (dalej: KZN), którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Regulacje te będą od tej pory obowiązywały przy realizacji programu Mieszkanie plus. Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

W skład obowiązków KZN wchodzi nadzorowanie najmu, w tym wysokości czynszów. W konsekwencji, najemcy nie będą ponosili większych opłat niż te wskazane w przepisach wydanych w oparciu o nową ustawę. Powołany Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości zostanie wyposażony w możliwość nałożenia w drodze decyzji kar administracyjnych za naruszenie przepisów o wysokości czynszu. Od powyższej decyzji możliwe będzie odwołanie do właściwego ministra. Natomiast wysokość kary uzależniona będzie od dwóch czynników: od powierzchni, której dotyczy naruszenie praz sumy dni trwania naruszenia. Projekt określi odrębne wysokości czynszu w zależności od województwa oraz typu gminy.

KFZ dodatkowo będzie kontrolować spełnianie wymogów dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem oraz zasad zawierania lub wypowiadania umów najmu. KFZ będzie również uczestniczył w dokonywaniu naboru najemców.

Ustawa ma zapewnić stałe warunki inwestowania dla zainteresowanych podmiotów oraz zabezpieczyć najemców, a także interesy Skarbu Państwa.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu