WIĘKSZA OCHRONA NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH

W dniu 18 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2361) ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Część z rozwiązań, które zostały włączone do tej ustawy obowiązywała już wcześniej, m. in. uregulowania dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowe przepisy mają na celu implementację dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2032 z dnia 16 grudnia 2015 roku. Wprowadzają pojęcie ?powiązanych usług turystycznych?, tj. połączenia co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objętych odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych. Każdy kto oferuje ?powiązane usługi turystyczne? musi spełnić liczne warunki, które dotychczas dotyczyły tylko biur podróży, w tym także zapewnić zabezpieczenie w razie niewypłacalności (np. poprzez zawarcie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Nowe przepisy pozwolą także na odstąpienie przez konsumenta od umowy o udział w imprezie turystycznej, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Ustawa nie dotyczy imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Zmiany nie obejmują zatem podróży organizowanych okazjonalnie m. in. przez szkoły, czy parafie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu