ZMIANA ZASAD WSPIERANIA NOWYCH INWESTYCJI

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) została opublikowana Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Stopniowo wygaszane będzie działanie specjalnych stref ekonomicznych, a zwolnienia podatkowe będą mogły być przyznawane dowolnym inwestycjom – niezależnie od ich umiejscowienia. Dotychczas ze zwolnień mogli korzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy ulokowali swoje inwestycje w specjalnie wydzielonych obszarach.

 

Uzyskanie zwolnienia podatkowego warunkowane będzie m. in. stopą bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie inwestycja i wielkością przedsiębiorstwa. Wysoki poziom bezrobocia w danym powiecie będzie zwiększał szanse na otrzymanie wsparcia. Premiowane będą także określone rodzaje inwestycji zgodnie ze strategią rozwoju kraju. Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat, a w przypadku gdy teren, na którym realizowana jest inwestycja należy do specjalnej strefy ekonomicznej – na okres 15 lat.

 

Ustawa weszła w życie w dniu 30 czerwca 2018 roku

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu