ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Powyżej wskazana ustawa zmienia m. in. przepisy kodeksu pracy, w tym limit stanu zatrudnienia, od którego zależny jest obowiązek opracowania i wprowadzenia przez pracodawców regulaminów pracy i wynagradzania w zakładach pracy. Dotychczasowe przepisy kodeksu pracy przewidywały konieczność wprowadzenia regulaminu pracy w przypadku zatrudniania przez pracodawców co najmniej 20 pracowników. Obecnie regulamin pracy i wynagradzania wprowadzić będzie musiał pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, bądź pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. Zmianie uległy również przepisy kodeksu pracy dotyczące obowiązku pracodawcy niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W przypadku bowiem gdy pracodawca podpisze z pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia stosunku pracy lub jego rozwiązania, pracodawca zobowiązany będzie wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od pisemnego lub elektronicznego złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy. Nadto zmianie uległy również przepisy w zakresie terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia umowy o pracę. Termin, z korzyścią dla pracownika, wydłużony został do 21 dni od dnia: doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu