ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ SŁUŻĄCE OCHRONIE PODATNIKÓW PRZED PONIESIENIEM KONSEKWENCJI NIEUCZCIWOŚCI KONTRAHENTÓW

W dniu 24 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2169) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy, które wejdą w życiu po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 grudnia 2017 roku, przewidują m.in. wyłączenie stosowania tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się przez niego z niektórych obowiązków podatkowych. Powyższe dotyczy w szczególności informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był zobligowany na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Nowelizacja normuje również tryb udostępnienia wskazanych informacji, który zainicjowany powinien być wnioskiem kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Organ podatkowy po rozpoznaniu wniosku będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji o sytuacji podatnika, w tym także informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie. Organ podatkowy odmówi jednak wydania stosownego zaświadczenia w przypadku, gdy wniosek będzie dotyczył deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia jeszcze nie upłynął. Powyższe w zamyśle autorów nowelizacji przyczynić ma się do ochrony podatników przed nieuczciwością ich kontrahentów, tworząc procedurę rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwiając podatnikowi uzyskanie wiedzy na temat sytuacji podatkowej jego kontrahenta. Nadto, omawiana nowelizacja poszerza istniejący katalog dowodów w postępowaniu podatkowym o dokumenty, które zostały zgromadzone w wyniku działalności Krajowej Administracji Skarbowej.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu