ZMIANY W PRAWIE CYWILNYM ? SOBOTA JAKO DZIEŃ WOLNY

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w Kodeksie Cywilnym zmieniony został art. 115.

Jego nowe brzmienie stanowi, iż: ?Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.?

Obliczanie upływu terminu na powyższych zasadach ma zastosowanie zarówno do czynności przewidzianych w materialnym prawie cywilnym (np. termin na odstąpienie od umowy, zwrot pożyczki, złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku), jak i w procedurze cywilnej (terminy na złożenie pism do sądu).

W praktyce oznacza, to że w celu zachowania terminu upływającego w sobotę np. na złożenie pisma w sprawie, nie będzie konieczności nadawania go pocztą w sobotę, lecz będzie można skutecznie dokonać czynności, aż do końca dnia w poniedziałek (pod warunkiem, że nie będzie to dzień wolny od pracy).

Do tej pory w prawie cywilnym sobota była traktowana inaczej, aniżeli w prawie administracyjnym tzn. uznawano, iż jeżeli koniec terminu przypadał na sobotę, należało w ten dzień najpóźniej dokonać stosownej czynności. Po nowelizacji, zarówno w prawie cywilnym jak i prawie administracyjnym, w przypadku końca terminu przypadającego na sobotę, jego upływ zostaje przesunięty do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Co ważne, art. 21 ustawy nowelizującej stanowi, iż: „Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu