ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

W dniu 12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr Dz.U. z 2018 r. poz. 1118.

 

Ustawa wprowadza ułatwienie w zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczas umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych musiała być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Od 12 grudnia 2018 roku, możliwe będzie zawarcie takiej umowy także w formie dokumentowej, tj. w formie, do której zachowania wystarczy aby oświadczenie woli złożone było w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Oznacza to, że możliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych np. przez wiadomość e-mail – i to bez konieczności opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymaganym do zachowania formy elektronicznej. W przypadku zawarcia umowy w formie dokumentowej, dostawca usług telekomunikacyjnych ma obowiązek utrwalić i dostarczyć abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku.

 

Ustawa wprowadza także szerszą ochronę abonentów w zakresie usług związanych z tzw. wiadomościami SMS premium, czyli wiadomościami SMS o podwyższonej opłacie. Dostawca usług telekomunikacyjnych zobowiązany będzie m. in. udostępnić abonentowi dodatkowy próg opłat za SMS premium w wysokości 0 zł, w wyniku czego abonent będzie mógł całkowicie zablokować w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych tego rodzaju usługi. Domyślnie próg opłat za SMS premium ustalony zostanie na 35 zł, a przekroczenie ustalonego progu skutkować będzie automatyczną blokadą połączeń na numery o podwyższonej opłacie. Dostawca usług zobowiązany będzie także uzyskać zgodę abonenta każdorazowo przed skorzystaniem przez abonenta z usługi SMS premium.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu